Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Fotografie Danielle de Wilde

 

Algemene Voorwaarden

 

Algemeen:

*De foto’s op www.fotografiedanielledewilde.nl zijn  bestemd voor reclame  van Fotografie Danielle de Wilde. Bezoekers kunnen deze bekijken maar zijn niet bedoeld om ze te kopiëren.

*Ondanks de uiterste zorg die aan de website besteed wordt, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op de site is geplaatst.

*De fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van  de website of het gebruik van beeld materiaal dat op de site vermeld staat.

* De fotograaf behoudt zich het recht  om informatie op de website ten alle tijde te verbeteren of te wijzigen.

*Bij opdrachten kan fotografie Danielle de Wilde nooit aansprakelijk gesteld worden bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, stroomstoring en dergelijke tijdens de fotocessie.

* Geleverde diensten aan een opdrachtgever/klant worden door middel van een factuur in rekening gebracht. De betaling dient  binnen 14 dagen na factuurdatum over gemaakt te zijn op het vermelde rekeningnummer van de fotograaf.

*Indien de klant/opdrachtgever de factuur niet binnen de genoemde termijn betaald heeft, is Fotografie Danielle de Wilde bevoegd tot invordering over te gaan van het verschuldigde  bedrag. Zodra de factuur in handen is van het incassobureau  zal de wederpartij  de volledige buitengerechtelijke incassokosten vergoeden. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15%, plus meegerekende rente over het te vorderen bedrag. In alle gevallen is er een minimaal bedrag van €75,- De wederpartij is verplicht  de gerechtelijke kosten te vergoeden. Indien de wederpartij met de betaling tegenover Fotografie Danielle de Wilde in gebreke is heeft deze het recht de verdere uitvoering van tussen beiden lopende overeenkomsten op te schorten tot de betaling is geschied.

 

Afspraak:

Een afspraak maken voor een fotocessie  kan via mail of via het mobiele nummer van Fotografie Danielle de Wilde.Maakt u een afspraak voor een cakesmash fotocessie dan gaat de datum in overleg met de taarten bakster. Bij akkoord betaald  de taart en staat de afspraak vast. Bij afspraken geldt te alle tijden dat wanneer de fotograaf niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, dat Fotografie Danielle de Wilde daar niet aansprakelijk voor is.

U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Betaling:

De klanten ontvangen na het vastleggen van een afspraak een mail met gegevens(datum, tijd en prijs) Dit bedrag dient 3 dagen voor datum van de geplande fotocessie over gemaakt te zijn op het  vermelde bankrekeningnummer. Pas na ontvangst van de betaling kan de fotocessie plaatsvinden.

Annuleren:

Het annuleren van een fotoshoot kan alleen  per mail. Annuleren  kan tot maximaal 24 uur voor de fotocessie zonder extra kosten. Indien dit niet gebeurd heeft Fotografie Danielle de Wilde het recht 50% van de anders gemaakte kosten in rekening te brengen bij de wederpartij. Mocht door geldige gezondheidsredenen de fotocessie  niet door kunnen gaan dan kunt u dit uiterlijk 2 uur van te voren laten weten via het mobiele telefoonnummer en een nieuwe afspraak maken. Bij annulering wordt er geen geld terugbetaald

 

Bestelling:

De klant ontvangt binnen  5 dagen een mail met wachtwoord dat de foto’s online staan. Fotografie Danielle de Wilde maakt een selectie van de gemaakte foto’s. Foto-afdrukken en digitale bestanden die besteld worden moeten vooraf betaald worden. Indien de betaling ontvangen is krijgt de afnemer zijn bestelling binnen 14 dagen geleverd. Indien dit door derden vertraging oplevert is fotografie Danielle de Wilde niet aansprakelijk. Indien de klant er voor kiest om de digitale bestanden zelf af te laten drukken is Fotografie Danielle de Wilde niet verantwoordelijk voor de kwaliteit.Bent u niet tevreden met het resultaat dan moet u dit binnen 7 dagen melden.Ik zal dan met een passende oplossing komen.

 

Copyright:

De rechten blijven ten alle tijden en onder alle omstandigheden bij Fotografie Danielle de Wilde. Voor commercieel gebruik moet ten alle tijden schriftelijk toestemming gegeven worden door Danielle de Wilde (de fotografe). De fotograaf mag de foto’s gebruiken voor reclame en website tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is niet toegestaan onbewerkte foto’s op sociaal media te plaatsen. Foto’s die op het web geplaatst worden moeten een naamsvermelding van Fotografie Danielle de Wilde hebben. Doorverkoop van foto’s is niet toegestaan tenzij anders overeengekomen.